Stäng meny

Hjälpmedel för att förhindra ofrivilligt utsläpp av avföring

ISO-Kod: 093106 Hjälpmedel för att förhindra ofrivilligt utsläpp av avföring


Förskrivare:

Uroterapeut

Kriterier:

Person med kronisk ej behandlingsbar avföringsinkontinens.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning kan ske efter utredning och bedömning av uroterapeut.

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803