Stäng meny

Fjärrstyrsystem

ISO-Kod: 241303 Fjärrstyrsystem

 

System för att styra hjälpmedel och produkter från ett avstånd.


Förskrivare:

Arbetsterapeut

Kriterier:

Person som har funktionsnedsättning som medför svårigheter att styra t.ex. belysning, säng på vanligt sätt.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803