Stäng meny

Tömbara urinuppsamlingspåsar

ISO-Kod: 092705 Tömbara urinuppsamlingspåsar


Förskrivare:

Distriktssköterska, sjuksköterska, uroterapeut

Förskrivare skall ha godkänd kompetens enligt Region Gotlands uppdragsbeskrivning gällande blås- och tarmfunktionsstörningar.

Kriterier:

Person med urinretention eller ofullständig blåstömning som behandlas med kvarliggande kateter.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning sker för 3 månaders förbrukning i taget.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803