Stäng meny

Kalendrar och tidtabeller

ISO-Kod: 222806 Kalendrar och tidtabeller (syn)


Hjälpmedel som tillhandahåller kalenderinformation, med eller utan funktioner för information om planerade aktiviteter eller sekvenser relaterade till specifik tid för att hantera tid i det dagliga livet. Här ingår t.ex. särskilda kalenderprogramvaror.


Förskrivare:

Synpedagog

Kriterier:

Person med synnedsättning som medför svårigheter att avläsa almanacka eller kalender.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803