Stäng meny

Hjälpmedel för och verktyg för mätning av klimatförhållanden

ISO-Kod: 270621 Hjälpmedel och verktyg för mätning av klimatförhållanden


Hjälpmedel och verktyg för mätning och identifiering av temperatur, luftfuktighet och ventilation


Förskrivare:

Synpedagog

Kriterier:

Person med synnedsättning som har svårigheter att avläsa termometer med inom- och utomhus temperatur.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803