Stäng meny

Aktivitet i det dagliga livet

Med Aktiviteter i dagliga livet (ADL), menas alla de aktiviteter som görs dagligen och regelbundet, antingen självständigt eller med hjälp av någon annan person.
Att planera sin vardag, äta och dricka samt sköta sin personliga hygien är exempel på ADL.

Behovstrappan inom området Aktiviteter i dagliga livet bygger på fyra trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar. De viktigaste behoven som först ska tillgodoses finns på behovstrappans första steg, de näst viktigaste på andra trappsteget och så vidare.

Vissa produkter är egenansvar och ingår inte i Region Gotlands ansvar.
Det finns en förteckning med exempel på produkter.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803