Stäng meny

Vård och behandling

Området vård och behandling utgår från behov istället för aktivitet. Området omfattar dels vissa medicintekniska produkter, dels hjälpmedel som kompenserar för förlust eller avsaknad av en kroppsdel eller kroppsfunktion.

Behovstrappan för området Vård och behandling bygger på fyra trappsteg. Varje trappsteg anger såväl områdets omfattning som eventuella avgränsningar. De viktigaste behoven som först ska tillgodoses finns på trappans första steg, de näst viktiga på andra trappsteget och så vidare.

 

Vissa produkter är egenansvar och ingår inte i Region Gotlands ansvar. Det finns en förteckning med exempel på produkter.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803