Stäng meny

1. Livsuppehållande behov

Livsuppehållande behov

 Trappsteget innefattar de hjälpmedel som är till för att tillgodose livsuppehållande behov.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för livsuppehållande behov

Hjälpmedel vid medicinska funktionsnedsättningar

Ortopedtekniska hjälpmedel

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803