Stäng meny

Nutritionspumpar

ISO-Kod: 150990 Nutritionspumpar

 

Hjälpmedel vid behov av reglerad matning, d.v.s långsam tillförseltakt. Här ingår t.ex. nutritionspumpar och nutritionsaggregat.


Förskrivare:

Läkare, dietist, distriktssköterska, sjuksköterska.

Kriterier:

Person som får näring genom sond där långsam kontinuerlig matning behöver säkerställas.

Egenavgift:

För nutritionspumpar:
Ingen egenavgift.

För nutritionspumpaggregat:
För barn/ungdom till och med 19 år, ingen egenavgift
För vuxna från och med 20 år boende i ordinärt boende, 30% av priset på respektive apotek.

Kommentar:

Nutritionspumpen hämtas, efter förskrivning, ut på Visby lasarett, avdelning A4.

Tillbehör som nutritionspumpaggregat förskrivs av läkare, dietist.

Nutritionspumpaggregatet ska vara anpassat till nutritionspumpen.

Tillbehör som ryggsäck kan förskrivas.

Hjälpmedel:

För information om hjälpmedel kontakta dietist eller distriktssköterska.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803