Stäng meny

Infusionspumpar

ISO-Kod: 041924 Infusionspumpar

 

Hjälpmedel fastsatta på kroppen för automatisk dosering av medicin. Här ingår t.ex. insulinpumpar och infusionsaggregat


Förskrivare:

Läkare, diabetessköterska.

Kriterier:

Person med diabetes typ 1 där annan insulinbehandling inte är aktuell.

Person med behov av mycket små doser insulin.

Person med kraftigt svängande blodsocker under dygnet eller högt långtidssocker eller högt blodsocker tidig morgon eller oförmåga att identifiera varningssignaler vid lågt blodsocker.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Förskrivning kan ske efter medicinsk bedömning av läkare.

Blodsockermätning ska ske minst två gånger per dag.

Användaren ska klara att tekniskt sköta en pumpbehandling.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803