Stäng meny

4. Vård och behandling för att upprätthålla och förbättra fritt valda aktiviteter

Avgränsning

Hjälpmedel som behövs för att utöva sport, motion och/eller hobby eller för att vistas i bostad där du inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Gotland utan är egenansvar. Undantag kan ges för barn gällande hjälpmedel för lek och utveckling.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803