Stäng meny

Kommunicera

Med kommunicera menas till exempel att meddela sig, påkalla uppmärksamhet, samtala, läsa och skriva för att ge eller ta emot information.

Behovstrappan inom området Kommunicera bygger på fem trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar. De viktigaste behoven som först ska tillgodoses finns på behovstrappans första steg, det näst viktiga på andra trappsteget och så vidare.

Vissa produkter är egenansvar och ingår inte i Region Gotlands ansvar.
Det finns en förteckning med exempel på produkter.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803