Stäng meny

5. Att utöva fritt valda aktiviteter

Allmän information

 Trappsteget avser att kommunicera för att utöva fritt valda aktiviteter samt när du vistas i bostad där du inte är mantalsskriven.

Avgränsning

Hjälpmedel som behövs för att utöva sport, motion och/eller hobby eller för att vistas i bostad där du inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Gotland utan är egenansvar. Undantag kan ges för barn gällande hjälpmedel för lek och utveckling.

Egenansvar

Produkter för att utöva fritt valda aktiviteter är exempelvis:
-Adekvata läs- och avståndsglasögon
-Avläsningspennor
-Avskärmning av oönskat infallande ljus
-Batteri
-Dator och standardtillbehör avseende mjuk- och hårdvara
-God allmänbelysning samt riktbar läslampa på arm
-Hörlurar till TV
-Hörtelefonset
-IR-system
-Musikhörselskydd
-Musikpropp
-Produktspecifikt slangtillbehör till hörapparat
-Radio, TV, cd-spelare, kassettspelare, MP 3 spelare inkl tillbehör
-Telefon, telefon med stora knappar, mobiltelefon inkl tillbehör,
-Mobiltelefon med stor tydlig display och tydliga knappar, 3G mobil, telefax
-Övriga tillbehör till samtalsförstärkare
-Hjälpmedel för att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803