Stäng meny

Förflyttning

Med förflyttning menas att målmedvetet röra sig från en position/plats till en annan.
Förflyttning sker självständigt eller kan ske med hjälp av annan person.

Behovstrappan inom området förflyttning bygger på sex trappsteg. Varje trappsteg anger såväl omfattning som eventuella avgränsningar. De viktigaste behoven som först ska tillgodoses finns på trappans första steg, de näst viktiga på andra trappsteget och så vidare.

 

Vissa produkter är egenansvar och ingår inte i Region Gotlands ansvar.
Det finns en förteckning med exempel på produkter.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803