Stäng meny

3. Förflytta sig i bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet

Allmän information

Med detta menas möjligheten att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter inom bostaden.

Olika sätt att förflytta sig:
- att krypa/hasa/rulla
- att bli körd
- att köra
- att gå

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att förflytta sig i bostaden för att utföra dagliga livets aktiviteter

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för förflyttning i bostad är exempelvis:
-Antihalkmattor
-Persienner och markiser för avskärmning av oönskat infallande ljus
-Enkla hålfotsinlägg
-Fotriktiga skor
-Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning t.ex. mjuk knäortos med eller utan stödskenor
-Nattlampor
-Ritmuffpapper
-Skötselprodukter för glasögon
-Solskärm/skärmmössa
-Tillbehör till käppar som handledssnodd och käpparkerare
-Tillbehör till rullstol som pump, rullstolshandskar, rullstolsväskor

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803