Stäng meny

1. Ändra och bibehålla kroppsställning

Allmän information

Med detta menas att ändra och/eller bibehålla liggande, sittande och stående ställning.

Anledningen till att behöva ändra och bibehålla kroppsställning kan vara:
- att främja cirkulation och andning
- att motverka smärta
- att motverka ledstelhet
- att motverka felställning

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att ändra och bibehålla kroppsställning

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för att ändra och bibehålla kroppsställning är exempelvis:
-Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk halskrage
-Sacroiliacabälten
-Madrass
-Sittmöbler
-Förhöjningsdynor

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803