Stäng meny

Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling

ISO-Kod: 044827 Hjälpmedel för kroppspositionering under behandling


Förskrivare:

Arbetsterapeut, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med varaktig funktionsnedsättning som innebär avsaknad av förmåga att själv ändra och/eller bibehålla positionering i sittande och/eller liggande.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Positioneringskuddar kan endast förskrivas då andra alternativ är provade och uteslutna. I första hand ska vanliga kuddar och dylikt provas för att se om samma effekt kan uppnås med dem.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803