Stäng meny

2. Överflyttning

Allmän information

Med överflyttning menas att ha möjlighet att byta kroppsställning, exempelvis:

- att förflytta sig till och från olika kroppsställningar så som liggande, sittande, stående

Region Gotland har dessa hjälpmedel för överflyttning

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för överflyttning/förflyttning är exempelvis:
-Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk knäortos med eller utan stödskenor
-Sittmöbel
-Förhöjningsdynor
-Stödhandtag
-Madrass

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803