Stäng meny

6. Förflytta sig för att utöva fritt valda aktiviteter

Allmän information

 Trappsteget avser att förflytta sig för att utöva fritt valda aktiviteter samt när du vistas i bostad där du inte är mantalsskriven.

Avgränsning

Hjälpmedel som behövs för att utöva sport, motion och/eller hobby eller för att vistas i bostad där du inte är mantalsskriven tillhandahålls inte av Region Gotland utan är egenansvar. Undantag kan ges för barn gällande hjälpmedel för lek och utveckling.

Egenansvar

Produkter för att utöva fritt valda aktiviteter är exempelvis:

-Armbågskrycka och stödkäpp
-Cykel, parcykel
-Cykelkärra
-Enkla inlägg
-Fotriktiga skor
-Fyrhjulig motorcykel
-Idrottsortoser
-Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk knäortos med eller utan stödskenor
-Moped, mopedbil
-Shoppingvagn på hjul
-Solglasögon/solskärm
-Sparkcykel
-Specialhjälpmedel för fritid- och idrottsaktiviteter
-Tillbehör till käppar som handledssnodd, isdubb och käpparkerare
-Tillbehör till rullstol, rullstolshandskar, åkpåse, värmesits, regnskydd, däck och slang

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803