Stäng meny

5. Förflytta sig för att delta i samhällslivet

Allmän information

Med detta menas olika sätt att förflytta sig för att kunna vara delaktig i samhället, hälsa på närstående.

Olika sätt att förflytta sig:
- att bli körd,
- att köra,
- att gå.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att delta i samhällslivet

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för att delta i samhällslivet är exempelvis:
-Barnvagn
-Cykel
-Cykelkärra
-Fotriktiga skor, enkla hålfotsinlägg/pelotter av konventionell typ
-Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk knäortos med eller utan stödskenor
-Ritmuffpapper
-Shoppingvagn på hjul
-Skötselprodukter för glasögon
-Solglasögon/skärmmössa
-Sparkcykel
-Tillbehör till käppar som handledssnodd, käpparkerare
-Tillbehör till rullstol, rullstolshandskar, åkpåse, värmesits, regnskydd

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803