Stäng meny

Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon

ISO-Kod: 1212 Fordonsanpassningar och tillbehör till fordon

 

Här ingår: Anpassningar av manöverorgan, stol och lyftanordning.


Förskrivare:

Läkare i samråd med arbetsterapeut.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som har svårt att själv framföra bil.
Personen ska vara 50 år eller äldre och ej ha anknytning till arbetsmarknaden eller ingå i det statliga bilstödets persongrupper/åldersgrupper. Personen ska själv köra bilen.

Egenavgift:

Bidrag för faktiska kostnaden upp till maximalt 1/2 prisbasbelopp (exklusive moms).

Kommentar:

Fordonsanpassningsärenden handläggs i ärendegrupp för särskilda beslut.

Fordonet ska vara registrerat på användaren.

Bidrag kan inte sökas i efterhand.

Förnyad förskrivning kan beviljas efter sju år. Om användarens medicinska status förändrats eller om den anpassade bilen blivit obrukbar genom olyckshändelse kan förnyad förskrivning beviljas tidigare.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803