Stäng meny

Drivaggregat för manuella rullstolar

ISO-Kod: 122409 Drivaggregat för manuella rullstolar

 

Hjälpmedel som monteras på en manuell rullstol för att hjälpa brukaren eller vårdaren att köra rullstolen, eller för att köra rullstolen utan manuell kraft.


Förskrivare:

Arbetsterapeut, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som ej klarar sina förflyttningar utomhus med manuell eller eldriven rullstol. Personen ska vara beroende av anhörig för att komma ut i närmiljön som en återkommande aktivitet. Den anhöriga skall ha en funktionsnedsättning och/eller hög ålder som medför svårigheter att framföra personens manuella rullstol. Rullstolsanvändaren och den anhörige skall bo i gemensamt hem.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Användaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd.

Kommentar:

Arbetsterapeut, fysioterapeut kan ej förskriva drivaggregat för att underlätta för anställd personal.

Om drivaggregat köps in eller hyrs som arbetstekniskt hjälpmedel får det endast monteras på användarens rullstol efter samråd med ansvarig förskrivare av rullstol.

Vid behov av brukarmanövrerat drivaggregat måste ansökan göras till ärendegrupp.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803