Stäng meny

4. Förflytta sig utanför bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet

Allmän information

Med detta menas möjligheten att förflytta sig för att utföra dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.
Med dagliga livets aktiviteter, ADL, menas återkommande aktiviteter som rör instrumentell ADL, t ex att göra inköp, hämta post, kasta sopor. Dessa aktiviteter beskrivs utförligare i behovstrappan för Aktiviteter i dagliga livet.

Olika sätt att förflytta sig:
- att bli körd
- att köra
- att gå

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att förflytta sig utanför bostaden för att utföra dagliga livets aktiviteter

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för för förflyttning utanför bostaden är exempelvis:
-Anpassade standardsskor
-Barnvagn
-Cykel
-Cykelkärra
-Enkla hålfotsinlägg
-Fotriktiga skor
-Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning, t ex mjuk knäortos med eller utan stödskenor
-Solglasögon/skärmmössa
-Ritmuffpapper
-Shoppingvagn på hjul
-Skötselprodukter för glasögon
-Solglasögon/skärmmössa
-Sparkcykel
-Tillbehör till käppar som handledssnodd, käpparkerare
-Tillbehör till rullstol, rullstolshandskar, åkpåse, värmesits, regnskydd

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803