Stäng meny

Armbågskryckor (syn)

ISO-Kod: 120306 Armbågskryckor


Förskrivare:

Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning samt nedsatt balans- och eller gångförmåga som har behov att säkra förflyttning och med vit färg tydliggöra synskadan för omgivningen.

Egenavgift:

50 kr styck eller 100 kr per par.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment, kontakta syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803