Stäng meny

Gåstolar

ISO-Kod: 120609 Gåstolar

 

Hjälpmedel med hjul och sits eller slingor, som stöder kroppen i samband med gång, med eller utan underarmsstöd. Här ingår t.ex. gåcyklar.


Förskrivare:

Sjukgymnast.

Kriterier:

Person med svår funktionsnedsättning som medför nedsatt gångförmåga där annat gånghjälpmedel ej kan användas.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803