Stäng meny

Fristående lyftbågar

ISO-Kod: 123109 Fristående lyftbågar


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför svårighet med lägesändring i liggande.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803