Stäng meny

Modulära sittsystem

ISO-Kod: 180939 Modulära sittsystem

 

Sittsystem där en stolram kan förses med olika sittmoduler som därefter kan ställas in så att man uppnår en speciell sittställning. Här ingår t.ex. stolar som sätts samman av olika delar.


Förskrivare:

1. Arbetsterapeut, sjukgymnast vid behov i samråd med sitt-team.

2. Sjukgymnast i samråd med sitt-team.

Kriterier:

1. Person med funktionsnedsättning som har betydande svårighet att sitta där sittproblematiken inte kan åtgärdas genom annan typ av sittkorrigering. Positioneringen ska möjliggöra aktivitet och/eller vila.

2. Person med funktionsnedsättning som har betydande svårighet att sitta där sittproblematiken endast kan åtgärdas genom formgjutet sittskal. Positioneringen ska möjliggöra aktivitet och/eller vila.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803