Stäng meny

Spinala ortoser och huvudortoser

ISO-Kod: 0603 Spinala ortoser och huvudortoser

 

Här ingår: Sacro-iliac ortoser, lumbaortoser, lumbo-sacral ortoser, thoraxortoser, thoraco-lumbo ortoser, thoraco-lumbo-sacral ortoser, cervical ortoser, cervico-thoracic ortoser, cervico-thoraco-lumbo-sacral ortoser, huvud ortoser och gom ortoser.


Här ingår:

Sacro-iliac ortoser, lumbaortoser, lumbo-sacral ortoser, thoraxortoser, thoraco-lumbo ortoser, thoraco-lumbo-sacral ortoser, cervical ortoser, cervico-thoracic ortoser, cervico-thoraco-lumbo-sacral ortoser, huvud ortoser och gom ortoser.

Förskrivare:

Läkare, fysioterapeut.

Kriterier:

Person med behov av smärtlindring, fixation eller korrigering av en nedsatt eller förlorad funktion i hals, rygg eller bål för att kunna ändra och/eller bibehålla kroppsställning.

Egenavgift:

Faktisk kostnad, dock max 300 kr/st.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803