Stäng meny

Stolar

ISO-Kod: 180903 Stolar

 

Här ingår t.ex. stolar med eller utan en speciell mekanism för att hjälpa en person att resa sig upp ur stolen eller sätta sig ner.


Förskrivare:

Arbetsterapeut, sjukgymnast.

Kriterier:

Barn med bestående funktionsnedsättning som behöver mer stöd i sittande än vad standardstol kan ge för att få möjlighet till aktivitet.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803