Stäng meny

Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor

ISO-Kod: 221206 Skrivbrädor, ritbrädor och teckningsbrädor


Förskrivare:

Synpedagog.

Kriterier:

Person med synnedsättning som har behov av att skriva, rita, teckna och utforma en taktil miljöbeskrivning.

Egenavgift:

Ingen.

Egenansvar:

Ombesörja och bekosta ritmuffar.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment, kontakta syncentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803