Stäng meny

Portabla ramper

ISO-Kod: 183015 Portabla ramper

 

Flyttbara lutande underlag som överbryggar en begränsad nivåskillnad


Förskrivare:

Arbetsterapeut, fysioterapeut.

Kriterier:

Person i livets slutskede som har svårigheter vid förflyttning över trösklar i den egna bostaden.

Person med tillfällig funktionsnedsättning som har svårigheter vid förflyttning över trösklar i den egna bostaden där bostadsanpassning inte är berättigat.

Person med funktionsnedsättning som ej klarar förflyttning över trösklar i den egna bostaden där åtgärden är en förutsättning för att möjliggöra hemgång.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Kan förskrivas till fler trösklar i samma bostad.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803