Stäng meny

4. Att läsa och skriva text, att ta del av information i samhället

Allmän information

Med detta menas att läsa, höra och förstå samt skriva text.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att läsa och skriva text, att ta del av information i samhället

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för att ta del av information i samhället är exempelvis:
-Avläsningspennor
-Avskärmning av oönskat infallande ljus
-Batteri
-Dator och standard tillbehör avseende mjuk- och hårdvara
-God allmänbelysning samt riktbar läslampa på arm
-Hörlurar till TV
-Hörtelefonset
-IR-system
-Produktspecifikt tillbehör till hörapparat
-Radio, TV, cd-spelare, kassettspelare, MP 3 spelare inkl tillbehör
-Telefon, telefon med stora knappar, mobiltelefon inkl tillbehör,
-Mobiltelefon med stor tydlig display o tydliga knappar, 3G mobil, telefax
-Telefonförstärkare
-Lagringsmedia: diskett, CD-skiva och USB-minne
-Förbrukningsmaterial, bläckpatron
-Manuskripthållare
-Datorbord
-Anslutningsenhet till telenät/bredband/Internet

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803