Stäng meny

Hörapparater som används tillsammans med implantat

ISO-Kod: 220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat

 

Hjälpmedel som understöder hörandet genom att stimulera implanterade mottagare placerade i t.ex. innerörat.


Förskrivare:

Audionom.

Kriterier:

För personer med hörselnedsättning som inte kan eller bör använda konventionella hörapparater exempelvis personer med kronisk mellanöreinflammation eller atresier (missbildningar).

Användarens ansvar:

Vid eventuellt borttappade/förstörda/stulna hörapparater som inte är äldre än fem år? blir personen ersättningsskyldig. Hörapparater repareras kostnadsfritt, men vid skada på hörapparat genom oaktsamhet kan man bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803