Stäng meny

Slingförstärkare, slingmottagare och slingor

ISO-Kod: 221830 Slingförstärkare, slingmottagare och slingor


Förskrivare:

Audionom

Kriterier:

Person med hörselnedsättning som inte hör TV/radio med hörapparat.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803