Stäng meny

Programvara för närkommunikation

ISO-Kod: 222112 Programvara för närkommunikation

 

Programvara för att ta fram meddelanden för närkommunikation


Förskrivare:

  1. Logoped Got-IT Resurscenter.
  2. Arbetsterapeut Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

  1. Person med tal- och språknedsättning som har behov av bild- och/eller textstöd för att kunna kommunicera.
  2. Person med svår motorisk funktionsnedsättning som medför svårigheter att kommunicera i skrift.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803