Stäng meny

Telefoner för fasta nät

ISO-Kod: 222403 Telefoner för fasta nät

 

Här ingår t.ex. stationära telefoner med eller utan bärbar lur, högtalande telefoner, bildtelefoner, videotelefoner, telex- och telefaxmaskiner, telefoner med inbyggda varselsignaler, internettelefoner och taktila telefoner


Förskrivare:

Samordnare tolkcentral

Kriterier:

Personer med grav hörselnedsättning/dövhet som inte kan använda vanlig telefoni.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Användaren bekostar abonnemang, samtal samt eventuellt förbrukningsmaterial.

Kommentar:

En utrustning per hushåll samt en utrustning till anhörig kan förskrivas

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803