Stäng meny

Tangentbord

ISO-Kod: 223603 Tangentbord

 

Här ingår t.ex. tangentbord för punktskrift.


Förskrivare:

Arbetsterapeut, vid behov i samråd med arbetsterapeut Got-IT Resurscenter. Specialpedagog Got-IT Resurscenter.
Synpedagog Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför betydande svårigheter att använda datorns standardtangentbord.

Egenavgift:

Ingen.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta Got-IT Resurscenter.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803