Stäng meny

3. Att samtala

Allmän information

Med detta menas att samtala både som avsändare och mottagare direkt eller indirekt genom att läsa, skriva och telefonera.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att samtala

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Hjälpmedel vid synnedsättning

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för att samtala är exempelvis:
- Anrops-, linjetons- och svarsindikator
- Anslutningsenhet till telenät/bredband/Internet
- Avskärmning av oönskat infallande ljus
- Batteri
- Dator och standardtillbehör avseende mjuk- och hårdvara
- Lagringsmedia: diskett, CD-skiva och USB-minne
- Förbrukningsmaterial, bläckpatron
- Manuskripthållare
- Datorbord
- Anslutningsenhet till telenät/bredband/Internet
- God allmänbelysning samt riktbar läslampa på arm
- Ordböcker/teckenböcker/lexikon
- Produktspecifikt tillbehör till hörapparat
- Telefon, telefon med stora knappar, mobiltelefon inkl tillbehör, mobiltelefon med stor
tydlig display o tydliga knappar, 3G mobil, telefax
- Telefoneringshjälpmedel
- Telefonlursförstärkare

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803