Stäng meny

Samtalsapparater

ISO-Kod: 222109 Samtalsapparater


Förskrivare:

Logoped, vid behov i samråd med logoped Got-IT Resurscenter.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att kommunicera med tal.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Ombesörja och bekosta byte av batterier.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803