Stäng meny

Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

ISO-Kod: 222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

 

Hjälpmedel för närkommunikation i de fall tal inte är möjligt eller svårt. Här ingår bl.a. bokstäver, symboler, ikonsatser och ikonbrädor


Förskrivare:

Logoped.

Kriterier:

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att kommunicera med tal och/eller skrift.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803