Stäng meny

Texttelefoner

ISO-Kod: 222409 Texttelefoner

 

Här ingår t.ex. mobila texttelefoner och telefoner som använder punktskrift


Förskrivare:

  1. Samordnare tolkcentral, Audionom.
  2. Samordnare tolkcentral i samråd med synpedagog, Audionom i samråd med synpedagog.
  3. Logoped.

Kriterier:

  1. Person med grav hörselnedsättning/dövhet som inte kan använda vanlig telefoni.
  2. Person med dövblindhet som inte kan använda vanlig telefoni
  3. Person med talsvårigheter som inte kan använda vanlig telefoni

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Användaren bekostar abonnemang, samtal samt förbrukningsmaterial.

Kommentar:

En utrustning per hushåll samt en utrustning till anhörig kan förskrivas.

Hjälpmedelslistan:

För aktuellt sortiment kontakta Tolkcentralen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803