Stäng meny

1. Att påkalla uppmärksamhet för att förmedla basala behov

Allmän information

Med detta menas att påkalla uppmärksamhet för att kunna utföra grundläggande behov (t ex äta, dricka, eller gå på toaletten), att förhindra att skada uppstår och för att få hjälp och stöd av andra.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för att påkalla uppmärksamhet för att förmedla basala behov

Hjälpmedel vid hörselnedsättning

Hjälpmedel vid kognitiv funktionsnedsättning

Hjälpmedel vid nedsatt talförmåga

Hjälpmedel vid rörelsenedsättning

Egenansvar

Vissa konsumentprodukter kan användas för att kompensera vid funktionsnedsättning.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Exempel på produkter inom detta behovsområde kan vara:
- Ordböcker/teckenböcker
- Pennor
- Egna bilder/tydliggörande bilder

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803