Stäng meny

Hörapparater som används tillsammans med implantat

ISO-Kod: 220621 Hörapparater som används tillsammans med implantat

 

Hjälpmedel som understöder hörandet genom att stimulera implanterade mottagare placerade i t.ex. innerörat.


För COCHLEÄRT IMPLANTAT (CI)

Förskrivare:

Läkare vid CI-klinik.

Kriterier:

Person med mycket svår hörselnedsättning eller dövhet.

Användarens ansvar:

Vid eventuellt borttappade/förstörda/stulna hörapparater som inte är äldre än fem år blir personen ersättningsskyldig. Hörapparater repareras kostnadsfritt, men vid skada på hörapparat genom oaktsamhet kan man bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.


För BENFÖRANKRAD HÖRAPPARAT (BAHA)

Förskrivare:

Audionom.

Kriterier:

Person med hörselnedsättning som inte kan eller bör använda konventionella hörapparater exempelvis personer med kronisk mellanöreinflammation eller atresier (missbildningar).

Användarens ansvar:

Vid eventuellt borttappade/förstörda/stulna hörapparater som inte är äldre än fem år blir personen ersättningsskyldig. Hörapparater repareras kostnadsfritt, men vid skada på hörapparat genom oaktsamhet kan man bli ersättningsskyldig för reparationskostnaden.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803