Stäng meny

Röstgeneratorer

ISO-Kod: 220903 Röstgeneratorer


Förskrivare:

Logoped.

Kriterier:

Person som saknar egen röst eller förmåga att använda sin röst.

Egenavgift:

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803