Stäng meny

Inmatningstillbehör

ISO-Kod: 223615 Inmatningstillbehör

 

Utrustningar som kopplar ihop inmatningssystemen med datorerna. Här ingår t.ex. fristående ordbanker och ordlistor, multiportar, kablar och tavlor


Förskrivare:

1. Arbetsterapeut eller logoped vid behov i samråd med arbetsterapeut Got-IT Resurscenter.

2. Logoped

Kriterier:

1. Person med funktionsnedsättning som ger svårigheter att styra dator/surfplatta/smartphone.

2. Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att läsa och/eller stava.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

När en person är inskriven i pedagogisk verksamhet har verksamheten ansvaret att tillhandahålla hjälpmedel som person med läs- och skrivsvårigheter har behov av för att utföra uppgifter inom den pedagogiska verksamheten.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803