Stäng meny

2. Vård och behandling av fysiska funktioner

Fysiska funktioner

Trappsteget innefattar de hjälpmedel som behövs för behandling av fysiska funktioner som:
- andning
- inkontinens
- smärta
- sår och cirkulation

Här ingår också behov av skydd av kroppsdel samt kompensation för förlorad kroppsdel.

Region Gotland har dessa hjälpmedel för vård och behandling av fysiska funktioner

Behov av andningsstöd

Behov av kosmetisk protes som kompensation för kroppsdel

Behov av hud-,sår- och cirkulationsbehandling

Behov av skydd av kroppsdel

Hjälpmedel vid inkontinens

Ortopedtekniska hjälpmedel

Hjälpmedel för rörelse, styrke- och balansförmåga

Egenansvar

Vissa produkter som kan kompensera för funktionsnedsättning betraktas som egenansvar.

Eget färgval betraktas som egenansvar.

Produkter för vård och behandling av fysiska funktioner är exempelvis:
- BH för bröstprotes
- Fotriktiga skor
- Mjuk ortos som inte kräver individuell anpassning t.ex. mjuk halskrage, sacroiliacabälte
- Stödstrumpor
- Tyngdtäcke

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803