Stäng meny

Andningsmuskeltränare

ISO-Kod: 040327 Andningsmuskeltränare

 

Hjälpmedel för att träna andningsmusklerna, antingen genom att anbringa motstånd vid andningen eller genom direkt tryck mot bröstkorgen. Här ingår t.ex. masker som ger in- och/eller utandningsmotstånd.


Förskrivare:

Sjukgymnast.

Kriterier:

Person med andnings-och/eller sekretproblem, andningsmuskelsvaghet, underventilering samt andra tillstånd som kan försvåra andningsfunktionen.

Ingen.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803