Stäng meny

Andningsluftsmätare (PEEF)

ISO-Kod: 040330 Andningsluftsmätare (PEEF)

 

Instrument för att mäta volymen av in- och utandningen. Här ingår t.ex. spirometrar.


Förskrivare:

Läkare, distriktssköterska, sjuksköterska.

Kriterier:

Person som behöver andningsluftsmätare för att säkerställa diagnos.

Person med lungsjukdom som har behov av andningsluftsmätare för egenkontroll vid insatt behandling och läkemedelsjustering.

Egenavgift:

Ingen.

Kommentar:

Andningsluftsmätare hämtas, efter förskrivning och beställning, ut på valfritt apotek.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta distriktssköterska eller sjuksköterska.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803