Stäng meny

Respiratorer (CPAP)

ISO-Kod: 040312 Respiratorer (CPAP)

 

Apparater för att hjälpa en person med andningssvårigheter att andas genom näsan, munnen eller genom ett framopererat hål i luftstrupen (trakeostomi).

Här ingår t.ex. ventilatorer och respiratorer som filtrerar och/eller renar inandningsluften, Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) och Bilevel Positive Airway Pressure (BIPAP).


Förskrivare:

Läkare Infektions- och lungmottagningen.

Kriterier:

Person med obstruktivt sömnapnésyndrom.

Egenavgift:

100 kronor per månad.
Ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel.

Användarens ansvar:

Att vara väl införstådd med apparatens funktion och skötsel, rengöringsrutiner av tillbehörsutrustning samt risker vid felaktig användning.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803