Stäng meny

Inhalatorer

ISO-Kod: 040306 Inhalatorer

 

Apparater som hjälper en person att inandas och/eller fördela medicin i form av ånga, gas, aerosol eller fint pulver. Här ingår t.ex. jet-dispensers, automatiska inhalatorer, tryckrespiratorer, ultraljudsnebulisatorer, filter samt nebulisatorer med doseringsaerosoler.


Förskrivare:

Läkare.

Kriterier:

Person med nedsatt lungfunktion som medför behov av nebuliserat läkemedel eller koksalt för sekretupphostning och/eller symtomlindring.

Egenavgift:

Ingen.

Användarens ansvar:

Att vara väl införstådd med apparatens funktion och skötsel, rengöringsrutiner av tillbehörsutrustning samt risker vid felaktig användning.

Kommentar:

Inhalator hämtas, efter förskrivning och beställning, ut på valfritt apotek.

Hjälpmedel:

För aktuellt sortiment kontakta förskrivande läkare.

Kontakt

Telefon: 0498-26 88 04

E-post: hjalpmedelscentralen@gotland.se

Copyright © Region Gotland  Organisationsnummer: 212000-0803